Kohti kieli- ja kulttuuritietoista toimintakulttuuria

 

Oulun yliopiston harjoittelukoulu järjesti lukuvuoden 2022–23 aikana täydennyskoulutuksen Kohti kieli- ja kulttuuritietoista toimintakulttuuria. Koulutus oli Opetushallituksen rahoittamaa ja  osallistujille maksutonta. Kouluttajina toimivat Oulun nomaalikoulun lehtorit Outi Laitinen, Helena Nissilä ja Johanna Hägg.

 

Koulutus pähkinänkuoressa

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden määrä Pohjois-Suomen alueella on kasvanut. Tämä asettaa haasteita kouluille ja koulujen henkilökunnalle. Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta saadakseen tutkimusperustaiseen tietoon perustuvia menetelmiä ja toimintamalleja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kohtaamiseen, opetukseen ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

  Koulutuksen tavoitteet:
 • vahvistaa osallistujien kieli- ja kulttuuritietoista osaamista
 • kehittää koulun kielitietoisen toimintakulttuuria   
 • vahvistaa ja kehittää suomi toisena kielenä -opetuksen ja valmistavan opetuksen toimivia käytänteitä

Koulutus sisälsi koulutuksen alussa ja lopussa toteutettavan lähikoulutuspäivän sekä niiden välissä toteutettavan kehittämistehtävän. Tavoitteena oli, että koulutuksesta hyötyvät osallistujien lisäksi myös osallistujien kouluyhteisön jäsenet. Osallistujat jakoivat kehittämistehtävien sisällöt omissa työyhteisöissään.

Koulutus toteutettiin neljässä ryhmässä; Oulussa toteutettiin kolme ryhmää ja Limingassa yksi.

Koulutuksen sisällöt:
Lähikoulutuspäivä 1
 1. Maahanmuuttotaustaisen oppilaan oppimispolku
 2. Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus
 3. Kieli-ja kulttuuritietoisen opetuksen kehittämistehtävän ohjeistus
 4. Välitehtävä: Kieli- ja kultuuritietoisen opetuksen kehittämistehtävä itsenäisenä toteutuksena
 • Kehittämistehtävä toteuttiin omassa työyhteisössä ja sen tekemisessä apuna oli kouluttajien tarjoama etäohjausklinikka
Lähikoulutuspäivä 2
 1. Kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin vahvistaminen
 2. Kehittämistehtävien esittely
 3. Palautekeskustelu ja koonti

Koulutusryhmät ja lähiopetuspäivien ajankohdat:

 • Oulu 1:     16.9.2022 ja 11.11.2022.
 • Liminka:    20.1.2023 ja 17.3.2023. 
 • Oulu 2:      27.1.2023 ja 24.3.2023. 
 • Oulu 3:      15.3.2023 ja 28.4.2023

 

Kaksipäiväisten koulutuskokonaisuuksien lisäksi toteutettiin neljä puolen päivän mittaista koulutusta seuraavilla paikkakunnilla: Kajaani, Lumijoki, Kuusamo ja Ylivieska. Näissä koulutuksissa käsiteltiin seuraavia teemoja:

 • Valmistava opetus pohjautuu opetussuunnitelmaan
 • Valmistavan opetuksen oppilaan oppimispolku
 • Valmistava opetus osaksi koulun arkea
 • Jokainen opettaja on kielen opettaja
 • Yhteistyö kodin ja koulun välillä

 

Täältä löydät koulutukseen tuotettuja koulutusmateriaaleja sekä osallistujien koulutuksen aikana tuottamia kehittämistehtäviä

 

Koulutusmateriaalit:

Suomi toisena kielenä opetus sekä kieli- ja kulttuuritietoinen toimintakulttuuri

Valmistava opetus (VALO)

Kieli- ja kulttuuritietoisuus eri oppiaineissa

Arviointi ja erityiset opetusjärjestelyt

Maahanmuuttotaustaisen oppilaan oppimispolulla

 

Osallistujien tuottamia kehittämistehtäviä:

Kehittämistehtävä 1 – Kohti kieli- ja kulttuuritietoista toimintakulttuuria

Kehittämistehtävä 2  – Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu

Kehittämistehtävä 3 – Sanastoa S2- ja valmistavaan opetukseen

Kehittämistehtävä 4 – Kielitietoisen toimintakulttuurin kehittäminen

Kehittämistehtävä 5 – Kieli- ja kulttuuritietoisuus valmistavassa opetuksessa