Kohti kieli- ja kulttuuritietoista toimintakulttuuria

 

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden määrä Pohjois-Suomen alueella on kasvanut. Tämä asettaa haasteita kouluille ja koulujen henkilökunnalle. Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta saadakseen tutkimusperustaiseen tietoon perustuvia menetelmiä ja toimintamalleja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kohtaamiseen, kasvattamiseen, opetukseen ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Kohti kieli- ja kulttuuritietoista toimintakulttuuria -hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien kieli- ja kulttuuritietoista osaamista. Tavoitteena on koulun kielitietoisen toimintakulttuurin kehittyminen ja muutos. Tavoitteena on myös vahvistaa ja kehittää suomi toisena kielenä -opetuksen ja valmistavan opetuksen toimivia käytänteitä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen lähi- ja etäkoulutusta sekä itsenäisesti toteutettavia kehittämistehtäviä. Koulutuksen ydinsisällöt järjestetään lähiopetuksena. Lähiopetuspäivinä annetaan kehittämistehtäviä, jotka käsitellään toisessa lähikoulutuksessa.

Tavoitteena on, että koulutuksesta hyötyvät osallistujien lisäksi myös osallistujien kouluyhteisön jäsenet. Osallistujat jakavat kehittämistehtävien sisällöt omissa työyhteisöissään. Kehittämistehtävät ja niistä syntyvät tuotokset jaetaan kaikille osallistujille ja yhteiseen käyttöön hankkeen verkkosivuilla.

 

Päivitämme tälle sivulle lisätietoa koulutusten ajankohdista ja paikkakunnista.