Kohti kieli- ja kulttuuritietoista toimintakulttuuria

Oulun yliopiston harjoittelukoulu järjestää lukuvuoden 2022–23 aikana täydennyskoulutuksen Kohti kieli- ja kulttuuritietoista toimintakulttuuria. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja se on osallistujille maksutonta.

 

Koulutus pähkinänkuoressa

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden määrä Pohjois-Suomen alueella on kasvanut. Tämä asettaa haasteita kouluille ja koulujen henkilökunnalle. Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta saadakseen tutkimusperustaiseen tietoon perustuvia menetelmiä ja toimintamalleja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kohtaamiseen, opetukseen ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

 
  Koulutuksen tavoitteet:
 • vahvistaa osallistujien kieli- ja kulttuuritietoista osaamista
 • kehittää koulun kielitietoisen toimintakulttuuria   
 • vahvistaa ja kehittää suomi toisena kielenä -opetuksen ja valmistavan opetuksen toimivia käytänteitä

Koulutus sisältää koulutuksen alussa ja lopussa toteutettavan lähikoulutuspäivän sekä niiden välissä toteutettavan kehittämistehtävän. Tavoitteena on, että koulutuksesta hyötyvät osallistujien lisäksi myös osallistujien kouluyhteisön jäsenet. Osallistujat jakavat kehittämistehtävien sisällöt omissa työyhteisöissään.

Koulutus on tarkoitus toteuttaa 4–5 ryhmässä Pohjois-Suomen paikkakunnilla riippuen osallistujien sijainnista. Jokaiseen ryhmään mahtuu mukaan noin 20 osallistujaa.   

 

Koulutuksen alustavat sisällöt:

 

Lähikoulutuspäivä 1

1. Maahanmuuttotaustaisen oppilaan oppimispolku

 • valmistava opetus
 • S2-opetus
 • oma äidinkielen opetus

2. Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

3. Kieli-ja kulttuuritietoisen opetuksen kehittämistehtävän ohjeistus

4. Välitehtävä: Kieli- ja kultuuritietoisen opetuksen kehittämistehtävä itsenäisenä toteutuksena

 • toteutetaan omassa työyhteisössä
 • kehittämistehtävän tekemisessä apuna kouluttajan tarjoama etäohjausklinikka

 

Lähikoulutuspäivä 2
 1. Kieli- ja kulttuuritietoisen toimintakulttuurin vahvistaminen
 2. Kehittämistehtävien esittely
 3. Palautekeskustelu ja koonti

 

Koulutusryhmät ja lähiopetuspäivien ajankohdat:

 • Oulu 1:     16.9.2022 ja 11.11.2022.
 • Liminka:    20.1.2023 ja 17.3.2023. 
 • Oulu 2:      27.1.2023 ja 24.3.2023. 
 • Oulu 3:      15.3.2023 ja 28.4.2023

 

Lisätietoja:

Pasi Kurttila

pasi.kurttila ( a t ) oulu.fi

050 329 4659